Welkom bij valkerijrijssen
 

hier vind u alles over Harly de bald eagle dit is een wit kop zeearend

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht, hobby en beroep.

Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen.

Dit is een puur informatiefe website waar u informatie kan vinden over Harly de bald eagle dit is een wit kop zeearend, tevens hebben wij Uilen, hybride valken, dit is een kruizing tussen verschillende valken.

Wilt u eens een show bijwonen, dan kan dit gratis op woensdag middag.

 

 
Hierboven een korte impressie van een van onze favorite vogel, Harly